Get Adobe Flash player

Doğum Günleri

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, temelde öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, eğitim sürecinde yetenek ve kişilik özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri genel olarak,

Öğrencilerin,

 • Bedensel,zihinsel,duygusal v.b. yönlerden özelliklerin tanımalarına ve kabul etmelerine,

 • İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için gerekli becerileri kazanmalarına ve yaşama karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine,

 • Kişisel gelişimleri için, kendilerine açık olan fırsatları, okul ve okul dışındaki eğitim olanakları,meslekleri,iş dünyasını ve toplumun beklentilerini tanımalarına,

 • Amaç belirleme,sorun çözme,karar verme,tercih yapma, sorumluluk alma gibi yaşam becerilerinde yeterlilik ve güven kazanmalarına,

 • Yaşamlarını bir bütün olarak değerlendirerek bir yaşam felsefesi geliştirmelerine,

 • Toplum gerçeklerini de göz önüne alarak,kendilerine uygun üst öğrenim programlarına,iş ve meslekleri tanıyıp seçmelerine,

 • Çalışmayı zevk haline getirmelerine ve serbest zamanlarını iyi kullanmalarına,

 • Bilimsel anlayışa,yaratıcılığa,hoşgörüye,sevgiye,demokratik tutum ve davranışa sahip,insan haklarına saygılı,çevresi ile uyumlu,bireyler olarak yetişmelerine.

Sonuç olarak,kendilerini belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN İLKELERİ

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

 • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,öğrenci-veli-uzman öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin işbirliği ile yürütülür.

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk esastır.

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır. 
logo moodleizmirsj facebook İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Youtube Sayfası İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Twitter Sayfası instagram 

sj logo_kurumsal_75 e-okul logo
Piri Reis Okulları 
bizimokul  2016 internet_haftasi_logo2