Franceducation
Fransız Hükümeti Türkiye’deki Fransız okulları federasyonunu oluşturan altı prestijli okulu, başarılarından dolayı ödüllendirmiş ve ABD’den Avustralya’ya, Finlandiya’dan Şili ve Çek Cumhuriyeti’ne kadar tüm dünyaya yayılmış en başarılı Fransız liselerine ayrılmış FrancEducation markalı okulların bulunduğu halkaya katmıştır.

Büyük bir mutluluk ve gururla Türk ayrıcalığından bahsedebiliriz.

Dünyada toplam 24 okul başarılı çalışmalarından dolayı bu markayla ödüllendirilme şerefine erişmiştir ve nihayetinde 100ü bulmayacak bu okulların dörtte birini federasyonumuza bağlı okullar oluşturmaktadır. Bu okullar alfabetik sırayla şunlardır :

İstanbul’da Notre Dame de Sion, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Michel, Sainte-Pulchérie; İzmir’de Saint-Joseph. Bu 24 okul dünyada ön plana çıkmakta ve Türkiye’deki okullarımız Fransız dili ve kültürünü en mükemmel şekilde öğreterek, ayrıcalıklı karakterleriyle iz bırakmaktadırlar.

Bu marka sadece onursal bir tanıma değildir. Fransızlara eğitim veren liselere yönelik olarak değil, bulundukları ülke vatandaşlarına eğitim veren liseler için oluşturulmuştur. Çalışmalarımızı devam ettirebilmek ve daha iyiye taşıyabilmek için Fransız hükümetiyle ve dünyadaki en iyi Fransız okullarıyla ayrıcalıklı bir ilişki kurmamızı sağlar.

"FrancEducation" markası Fransız hükümeti tarafından şu şekilde tanımlanmıştır : 

"FrancEducation"  markası, kendi millî eğitim programları çerçevesinde, Fransız dilinin ve kültürünün yayılmasını sağlayan yabancı okullara verilir. Bu marka, öğrencilerine Fransız dilini öğreten ve farklı alanlarda Fransızca dilinde çalışma olanağı veren okulları tanır ve onları değerli kılmayı amaçlar.

Markanın temel görevi Fransızcayı ikinci dil olarak kusursuz bir şekilde öğretmeyi teşvik etmektir.

Bu seçkin marka, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından, bakanlıklar arası bir inceleme komisyonunun olumlu görüşü üzerine verilir. Bu inceleme komisyonu; Fransız Dışişleri Bakanlığı, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı,  Yurt Dışı Fransızca Eğitim Kurumu ve Laik Eğitim Kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır.

 

   FrancEducation
izmirsj logo Saint-Joseph   logo-sm
 Sainte-Pulchérie  Notre Dame de Sion  Saint-Benoît