Atatürk'ün Özdeyişleri

 • Ne mutlu "Türküm" diyene. 
   

 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 
   

 • Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim. 
   

 • Yurtta sulh, cihanda sulh.
   

 • Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum. 
   

 • Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. 
   

 • Doğruyu söylemekten korkmayınız. 
   

 • Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
   

 • Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
   

 • Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. 
   

 • Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. 
   

 • Egemenlik verilmez, alınır. 
   

 • Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. 
   

 • Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 
   

 • Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır. 
   

 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 
   

 • Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. 
   

 • Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
   

 • San'atsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
   

 • Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.
   

 • Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.
   

 • Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.
   

 • Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.
   

 • Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
   

 • Türk milleti istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
   

 • Türk, öğün, çalış, güven.
   

 • Bütün cihan bilsin ki; benim için bir taraflık vardır, Cumhuriyet taraflığı.
   

 • Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. 
   

 • Çanakkale geçilmez !