İzmir Saint-Joseph Kolejini kuran Lasalle Frerleri kente 1841 yılında geldiler. Önceleri çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Frerler 1872 yılında Collège Saint-Jospeh’i inşa edecekleri, üzerinde eski bir bina da bulunan arsayı satın aldılar. Yazışmalarda bu arsanın yeri “bir taraftan Güller Sokağı’na, diğer taraftan Tiyatro Sokağı’na bakan” bir arazi olarak betimleniyor. O zamanki Güller Sokağı’nın yerini tespit etmek bugün zor, çünkü İzmir’in imarı 1922 Yangını’ndan sonra tamamıyla değişti. Ancak arsanın Cumhuriyet Meydanı ile Montrö Meydanı arasında olduğunu söyleyebiliriz. Dönemin okul müdürü, Paris’teki merkezlerine yazdığı mektupta okulun konumunu tarif ederken “şehrin en merkezi, en burjuva ve en sakin mahallesidir.” ifadelerini kullanmıştı.

13 Eylül 1922’de çıkan ve 250.000 dönümlük alanı kül eden İzmir Yangını Saint-Joseph’i de bir enkaza dönüştürdü. Çatıdan başlayan yangın yatakhanelere sıçradı ve tüm binayı sardı. Alsancak’taki Saint-André Meslek Okulu ile diğer okullar yangından zarar görmedi.

Frerler vakit kaybetmeden Saint-Joseph’i Alsancak’taki Saint-AndréOkulu’na taşıyıp 100 öğrenciyle ilk ve orta sınıflarını açtılar.

Alsancak’taki binalar, Güller Sokağı’ndakilere oranla daha küçük ve gösterişsizdi. Kuzey ve batıda sınıflar ve idareyi barındıran tek katlı binalar vardı. 1923’de kuzey cephede zemin katında sınıflar, üst katında frerlerin lojmanı olan iki katlı bir bina yapıldı. 1933’te doğu cephede frerler için iki katlı bir bina ve bugün Forum’un bulunduğu yerde, yağmurlu havalarda öğrencilerin barınabileceği geniş bir sundurma inşa edildi. Bu sundurmayla bahçe arasında havuz ile onu suyla besleyen bir yel değirmeni vardı ki okulun sembolü sayılıyordu. Çeyrek yüzyıl boyunca okulun görüntüsü böyle kaldı. 1956’da batı ve kuzey cephelerindeki eski sınıflar yerine üç katlı modern bir bina inşa edildi. 1991-1993 yılları arasında sundurma yıkıldı ve yerine kolonlar üzerine oturtulan kapalı spor salonu yapıldı. 1998’de spor salonunun altında bulunan alanın kapatılmasıyla bugünkü Forum ortaya çıktı.

1979 yılına kadar erkek ortaokulu olarak eğitim veren Saint-Joseph bu tarihten itibaren kız öğrencileri de kayıt etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığından alınan izinle 1987’de lise sınıfları açıldı. 1997 tarihli 8 Yıllık Kesintisiz İlköğretim Kanunu ile ortaokul sınıflarının ilköğretime bağlanması sonucu aşamalı olarak bu sınıflarını kapatan Saint-Joseph 2002 yılından itibaren yalnızca lise olarak Türk Eğitimine hizmet sunmaya devam etmektedir.

 

college saint_joesph saint joseph1923 saint joseph1955