SAINT-JOSEPH’İN DİĞER OKULLARDAN FARKI NEDİR?

 

Herhangi bir vakfa, şirkete veya şahsa ait olmayan İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, 1880’den günümüze gururla taşıdığı geleneklerinden güç alıp Milli Eğitim müfredatını yenilikçi eğitim programlarıyla birleştirerek uygulamaya devam eder.

Saint-Joseph, bir  “Özel Yabancı Okul”dur.

Özel yabancı okul tanımı, Cumhuriyetin ilanından önce yabancılar tarafından kurulmuş olan okullar için kullanılır. 100 yaşı aşan yaşlara sahip olan bu okullar güçlü eğitim geleneklerini temsil eder. Türkiye’de özel yabancı okul statüsündeki 12 okul* arasında yer alan okullardan yalnızca İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi İzmir’de bulunuyor.

 

Özel yabancı okullar Türk Milli Eğitim sistemi içinde yer almakla birlikte başta yabancı dil eğitimi olmak üzere pek çok alanda Türkiye standartlarının üzerinde bir eğitim-öğretim sunarlar. Bu sayede Saint-Joseph Fransız Lisesinin diploması başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede üniversiteler tarafından tanınır. Bu durum Saint-Joseph mezunlarına yurtdışında lisans ve lisansüstü programlarına kolayca kabul edilme olanağı sunar.

İzmir Saint-Joseph Lisesinin eğitim yöntemleri 300 yılı aşan Lasalle geleneğinin ülkemizin gerçekleri ve eğitim felsefesinin dengeli bir sentezidir. Öğrencileri her şeyden önce hayata hazırlamayı amaçlayan okul, tek bir sınavı hedef olarak koymaz. Öğrencilerine gözlemlemeyi, sorgulamayı, yorum yapmayı, ön yargılardan kurtulmayı, sebep-sonuç ilişkileri kurmayı öğretir.


Yaşadığımız çağda bilgiye ulaşmak çok kolay. Bu anlamda Saint-Joseph, öğrencilerini bilgiye boğmak yerine onlara bilgiyi kullanmayı, başka bir deyişle bilginin nasıl beceriye dönüştürüleceğini öğretiyor.